AUDIOS Y RELATOS DE TRANSMISIONES 2023

TIRA DIARIA
 • TIRA DIARIA MARZO 2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4439 01-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4440 02-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4441 03-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4442 06-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4443 07-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4444 08-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4445 09-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4446 10-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4447 13-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4448 14-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4449 15-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4450 16-03-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4451 17-03-2023

 • TIRA DIARIA FEBRERO 2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4432 20-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4433 21-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4434 22-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4435 23-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4436 24-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4437 27-02-2023

  TIRA DIARIA PROGRAMA N° 4438 28-02-2023

 •  

   

RELATOR:EDUARDO GALLO

COMENTARISTA MIGUEL GIACOMASSO

BOXES:RUBEN LORENZO